การชักจูงไม้สักมานำไปใช้ประกอบประตูไม้สัก

ไม้สักนั้นสามารถเอามานำไปใช้ได้มากมายหลากหลายแบบอย่าง ทั้งในงานก่อสร้างและงานฝีมือประเภทต่างๆ  รวมทั้งประตูไม้สัก แม้ไม้สักจะเป็นไม้ที่มีราคามีราคา แต่ด้วยความงามของแก่นไม้ ประสิทธิภาพขัดขวางตัวแมลง เห็ดรา และมีอายุการใช้งานที่นาน จึงทำเอาความชื่นชอบในไม้สักยังมีมาอย่างสืบเนื่อง โดยการชักนำไม้สักไปใช้งานนั้นก็ขึ้นกับอายุและสัดส่วนของไม้สักเองว่ามีขนาดย่อมหรือไม่ก็ขนาดใหญ่ ซึ่งไม้สักที่เป็นขอนไม้ขนาดเล็กนั้นมักจะนำมาก่อสร้างเป็นบ้านท่อนซุงที่มีความทนและสละสลวย หรือก็นำมาทำเป็นวงกบทางเข้าออกหน้าต่างซึ่งฮิตอย่างมาก ในขณะไม้สักที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่นั้น โดยมากโดนนำมาสร้างเป็นเรือน ที่พักอาศัย หรือไม่ก็ทำเป็นไม้แกะและ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ประตูไม้สัก เป็นอาทิ

ไม้สักมักจะใช้สำหรับสิ่งที่ต้องคงทนต่อดินฟ้าอากาศไม่ดี คุณมักจะพบไม้สักที่ใช้เพื่อสิ่งต่างๆดังเช่นทางลาดเรือลานที่แจ้งหรือเครื่องเรือนกลางแจ้ง ไม้สักนับว่ามีความทนมากอย่างนั้นจึงใช้เพื่อปูพื้นในร่มพร้อมทั้งแผ่นไม้อัดสำหรับเฟอร์นิเจอร์ภายในร่ม

ผู้ก่อตั้งเฟอร์นิเจอร์มักจะใช้ไม้นี้เนื่องมาจากใช้งานคล่องพร้อมทั้งยังเป็นเพราะว่าน้ำมันจากธรรมชาติพร้อมทั้งการดูแลรักษาที่มีอยู่ เพราะว่าน้ำมันธรรมชาติกลุ่มนี้สามารถทนต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากบางสิ่งบางอย่างได้เช่นอยู่นอกดินฟ้าอากาศที่หนาวจัดหรือไม่ก็หนาวจัด ความทนทานนี้ส่วนใหญ่มาจากไม้ใหญ่ที่มีอายุเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าไม้สักที่มีอายุต่ำกว่าที่ผ่านวิธีการอบแห้งที่ถูกจะช่วยเพิ่มความคงทนถาวรได้เช่นกัน สนใจติดต่อ http://www.pgteakwoods.com