แอร์ชลบุรีแบ่งตามจุดประสงค์การใช้งานได้เช่นใด

>> แอร์ชลบุรีเพื่อให้ความเย็นสบาย คือการปรับภูมิอากาศที่มุ่งมั่นส่งเสริมความเย็นสบาย พร้อมทั้งเพิ่มเติมสมรรถนะในการทำงานของหมู่คนที่อยู่อาศัยหรือทำงานอยู่ในที่ละแวกนั้นๆ เช่น การปรับอากาศภายในที่พักอาศัย หน่วยงาน ห้องอาหาร สถานที่เรียน โรงพยาบาล ฯลฯ

>> แอร์ชลบุรีเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม หมายถึงการปรับภูมิอากาศสำหรับคุมภาวะบรรยากาศในวิธีการผลิต การทำงานค้นคว้า และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น การปรับภูมิอากาศในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โรงงานทอผ้า โรงงานผลิตอาหาร เป็นต้น เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการคัดระบบการปรับสภาพอากาศให้เหมาะกับเป้าหมาย

การใช้งานซึ่งในปัจจุบันนี้ระบบปรับอากาศแอร์ชลบุรีที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไปมีอยู่ 3 ระบบ

ระบบภูมิอากาศทั้งมวล คือระบบที่่ส่งเฉพาะอากาศที่ถูกทำความเย็นแล้วไปยังบริเวณที่ตั้งใจปรับภูมิอากาศ ระบบนี้เหมาะกับระบบเล็กๆ เช่น บ้านหรือว่าที่ทำการขนาดย่อม

ระบบน้ำทั้งหมดของแอร์ชลบุรี เป็นระบบที่ส่งเฉพาะน้ำที่ถูกก่อความเย็นจากส่วนกลางไปยังแถบที่ต้องการปรับภูมิอากาศแต่ละแห่ง ระบบนี้เหมาะสมกับการใช้งานในเชิงพาณิชย์เกือบทั่วประเภท เนื่องด้วยมีทุนที่ถูกกว่าพร้อมทั้งใช้เนื้อที่ตั้งน้อยกว่าระบบภูมิอากาศทั้งนั้น

ระบบน้ำและภูมิอากาศ คือระบบที่ส่งทั้งน้ำเย็นพร้อมด้วยสภาพอากาศจากส่วนกลางไปยังบริเวณปลายทางแต่ละห้อง โดยการนำเอาจุดดีของระบบน้ำแอร์ชลบุรีที่อาจพาความเย็นส่วนใหญ่ไปได้ดีกว่าพร้อมทั้งจุดดีของภูมิอากาศที่อาจส่งพร้อมด้วยความไวสูงกว่าจึงทำให้ใช้พื้นที่ปล่องกับเพดานไม่มากนักเสียแต่ว่าทุนในการของระบบนี้ค่อนข้างสูงขณะเปรียบกับระบบอื่นๆ

วิธีการติดแอร์ชลบุรีให้เย็นและประหยัดค่าไฟทันทีที่เจออากาศร้อนๆ

ลดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความร้อน

อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดทำให้กำเนิดความร้อน อย่างเช่น ไมโครเวฟ  เตาประกอบอาหาร เตารีด ตู้เย็น เป็นต้น ถ้าหากเป็นไปได้ควรจะพยายามเลี่ยงไม่ติดตั้งแอร์ชลบุรีในขอบเขตดังกล่าว สำหรับคอนโดที่มีขอบเขตจำกัดอาจจะตั้งในบริเวณที่ไม่ค่อยมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดความร้อนเป็นประจำได้ ก็เพราะว่าความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้จะเป็นเหตุให้แอร์ชลบุรีทำงานหนักขึ้น และทำให้แอร์ชลบุรีจะมีอายุการใช้งานที่สั้นลง

ติดตั้งแอร์ชลบุรีให้ถูกทาง

แนวการติดตั้งแอร์ชลบุรีก็มีผลต่อค่าไฟเพราะแสงแดดประเทศไทยร้อนมากเป็นพิเศษให้ออกห่างฝาผนังที่พบเข้ากับแดดโดยตรงจะช่วยให้แอร์ชลบุรีไม่ต้องทำงานหนัก แอร์ชลบุรีน่าจะติดกับในด้านตรงข้ามคือตะวันออก หรือห้องทำงานเน้นหลีกเลี่ยงทิศตะวันออกเนื่องจากเน้นทำงานกลางวัน เป็นต้น

เลือกแอร์ชลบุรีที่เย็นเร็ว

สำหรับเมืองไทยคือเมืองที่ภูมิอากาศร้อนมากกว่าประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศบริเวณทวีปยุโรป ดังนั้นควรเลือกแอร์ชลบุรีที่สามารถก่อความเย็นได้เร็วทันใจเพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศที่ร้อนมากแบบบ้านเรือนเรา ก่อนจะซื้อจึงควรจะทดลองว่ารุ่นไหนสามารถสร้างความเย็นได้รวดเร็วมากกว่ากันก็จะช่วยให้คุณได้แอร์ชลบุรีที่เย็นรวดเร็ว

ล้างแอร์ชลบุรีทุก 3-6 เดือน

การทำความสะอาดแอร์ชลบุรีอย่างตลอดเวลาเป็นสิ่งจำเป็น นอกจากจะเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานแอร์ชลบุรีแล้วยังช่วยระวังสุขภาพอนามัยของคุณอีกด้วย เพราะฝุ่นผงที่ติดอยู่ตามแผงข้างในจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นน้อยลง และเป็นแหล่งรวบรวมของเชื้อแบคทีเรียที่สร้างให้เกิดภูมิแพ้ เราจึงต้องล้างแอร์ชลบุรีทุกๆ  3-6 เดือน

ทิ้งที่ว่างให้แอร์ชลบุรีไกลจากเพดาน

อุปสรรคในการล้างแอร์ชลบุรีของช่างเกิดจากการตั้งแอร์ชลบุรีที่ติดกับเพดานเกินไปเลยทำให้ช่างไม่สามารถใช้ปืนฉีดน้ำล้างเข้าไปทำความสะอาดได้ทั่วถึงจึงทำให้ไม่สะอาด เพราะฉะนั้นควรจะดูชนิดของเครื่องปรับอากาศที่จะติดตั้งด้วยว่าควรมีระยะห่างจากเพดานเท่าใดจึงจะเหมาะสม