การขยายตัวของข้อต่อสวมเร็วที่มีประสิทธิภาพ

ข้อต่อสวมเร็วมักถูกเรียกโดยชื่อที่ทำให้เข้าใจผิดค่อนข้างมากเกี่ยวกับหมุดโลหะเนื่องจากข้อต่อการขยายตัวนั้นแตกต่างจากเครื่องเป่าลมเก่าที่ใช้ในการสูบอากาศเข้าไปในเตาเผาเตาเผาหรือเตาเผาความคล้ายคลึงกัน

 ข้อต่อการขยายตัวของข้อต่อสวมเร็วเป็นชิ้นส่วนเชื่อมต่อแบบเส้นตรง

ที่มีอยู่ในระบบท่อส่งก๊าซความดันและของเหลวหลายแบบด้วยเหตุผลหลายประการ เมื่อสร้างท่อส่วนใหญ่จะไม่แปลกที่จะมีส่วนที่สองส่วนท่อไม่ตรงตามที่สมบูรณ์ ข้อต่อการขยายตัวช่วยให้เกิดแรงเฉือนบางส่วนมีช่องว่างที่ไม่แน่ชัดหรือโค้งเล็กน้อยที่จุดเชื่อมต่อหรือกล่าวได้ว่าการเคลื่อนที่ด้านข้างแกนและเชิงมุมสามารถเกิดขึ้นได้ที่ส่วนข้อต่อสวมเร็ว การบิดของเส้นที่เกิดจากข้อต่อการขยายตัวจะส่งผลต่อการสูบลมและการบิดตัวเล็กน้อยของข้อต่อสวมเร็วการขยายตัวของโลหะจะช่วยลดประสิทธิภาพได้อย่างมาก

เม็ดโลหะแบบมีรอยมีหลายหลากในด้านการแพทย์อุตสาหกรรมหนักการป้องกันการบินและการบินและอวกาศ มักใช้ในการปลูกถ่ายทางการแพทย์ภายในในเซ็นเซอร์ของเหลวตัวกระตุ้นเซ็นเซอร์ระดับความสูงตัวกันคลื่นความดันและสำหรับเก็บของเสีย การออกแบบที่พับเก็บทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญเช่นบนรถรับส่งพื้นที่และสถานีอวกาศนานาชาติ

ข้อต่อสวมเร็วการขยายตัวได้รับการออกแบบมาเพื่อจำกัด

การสั่นสะเทือนเสียงการเคลื่อนไหวจากการขยายตัวและการหดตัวของความร้อนและความกดดันของแรงดัน (ตัวอย่างทั่วไปคือ “ค้อนน้ำ” ในท่อของบ้านหลังเก่า) ในสายแรงดัน การติดตั้งข้อต่อสวมเร็วการขยายตัวที่เหมาะสมช่วยให้คุณสามารถจัดการการเคลื่อนไหวใด ๆ ในระบบเพื่อป้องกันความเสียหายหรือการเคลื่อนย้ายไปยังส่วนที่เหลือของระบบโดยการบังคับให้เกิดขึ้นที่ส่วนต่อ

ผู้ผลิตได้มีการพัฒนาโครงสร้างการสนับสนุนที่แตกต่างกันซึ่งสามารถใช้งานได้บนท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการสูบลมที่กำหนด เครื่องสูบลมบางตัวมีพอดีกับรางภายในหรือปลอกภายนอกเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการชุมนุมหลักและแถบผูกภายนอกหรือข้อต่อสากลที่เรียกว่า สามารถติดตั้งในบางโปรแกรมเพื่อป้องกันการบิดหรือการเคลื่อนไหวที่มากเกินไปในทิศทางใดก็ได้เกินกว่าข้อ จำกัด ของการออกแบบ

เนื่องจากการขยายส่วนขยายโลหะมักใช้งานในแอพพลิเคชันที่มีความสำคัญสูงจำเป็นต้องมีการทดสอบคุณภาพ (QA) อย่างเข้มงวดสำหรับแต่ละหน่วยหลังจากที่ทำการผลิต ร้านค้าผลิตข้อต่อสวมเร็วอาจมีหน่วยที่เสร็จสิ้นการถ่ายภาพรังสีอัลตร้าซาวด์แมสสเปคโตรมิเตอร์แม่เหล็กการไหลเวียนของน้ำการรั่วไหลของฮีเลียมและการทดสอบการรุกของของเหลวเพื่อรับประกันว่าหน่วยนี้ไม่มีอาการผิดปกติหรือการรั่วไหลด้วยกล้องจุลทรรศน์ นอกจากนี้ยังสามารถทดสอบความแข็งความทนแรงกระแทกความดันและองค์ประกอบบวกของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป