เครื่องไม้เครื่องมือสำหรับกันแสงแดดด้วยเต็นท์พับได้

ไทย คือบ้านเมืองเขตร้อน แสงพระอาทิตย์ที่สาดส่องมา มีความร้ายแรงมากมาย  อีกทั้ง รังสีหลายชนิด ที่มากับแสงอาทิตย์ มีผลทำให้เกิดการตอบสนองพร้อมทั้งหนัง  รวมไปถึงภูมิอากาศที่ร้อนอบ และสายฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล เป็นปัญหามากๆ เพราะแม่ค้า ตามตลาดนัด ปราศจากหลังคาปิดคลุม

เต็นท์พับได้  จึงคืออีกแบบอย่างหนึ่งที่มีการพ้องกัน ในการดูแลรักษาความร้อนจากแสงแดด และยังมีความสบายในการขนย้ายไปในที่มากมาย อาจจะพับเก็บและแผ่ได้   ซึ่งเครื่องมือเต็นท์พับได้ มีหลากหลายคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างเต็นท์ รวมไปถึง ผ้าหลังคาเต็นท์ ที่มีให้เลือกหลากหลายต่างๆ  แต่ที่มีใช้กันในบ้านเรา ก็จะมีดังนี้

รูปแบบเต็นท์พับได้ มีหลายคุณสมบัติ พึงจะตรวจดังต่อไปนี้

  1. ความหนักเบาของโครงสร้างเต็นท์พับได้ ความหนักเบาโครงร่างยิ่งมาก ยิ่งเสถียร
  2. ทาบกัน (มี/ไม่มี) ของเต็นท์พับได้

2.1 ประกบเหล็ก

จุดเด่น ช่วยเหลือไม่ให้โครงของเต็นท์พับได้ หักได้ง่าย

สิ่งบกพร่อง  ผ้าหลังคาเต็นท์ส่วนใหญ่จะเข้าในร่องของประกับเหล็ก เวลากางจะทำให้ผ้าฉีกได้ง่าย

2.2 ประกับ PVC

จุดเด่น  ช่วยไม่ให้โครงร่างของเต็นท์พับได้ พังได้ง่ายๆ  , แก้ไขผ้าฉีกขาดเวลากาง

  1. ผ้าประทุนเต็นท์ ด้วยว่าเต็นท์พับได้ มีให้เลือกอยู่มากมายหลายแบบ แต่ละชนิดมีรุ่นการใช้งานที่แตกต่างกัน
  2. งานเย็บสำหรับผ่าเต็นท์ ของเต็นท์พับได้ ที่มีการนำเข้ามาจาก ต่างประเทศ (จีน) จะแตกต่างกับการเย็บของไทย (บางโรงงาน)
  3. งานเย็บจากประเทศจีน เป็นการประกบผ้า ต่อจากนั้นเดินฝีเข็ม 1 ฝีเข็ม
  4. งานปะของไทย คือการประกบผ้า ต่อจากนั้นเดิมฝีเข็ม 2 ฝีเข็ม หรือ เดินคู่
  5. งานซ่อมของไทย (บางโรงงาน) เป็นการประกบผ้า จากนั้นเดินฝีเข็มแบบโพ้ง 5 ฝีเข็ม แก้ปัญหาเรื่องโดนลมแรงๆ กับน้ำหยดตามรอยซ่อม

ปัจจัยหลัก ที่ส่งผลต่อวิธีการซ่อมที่ไม่ควรไม่เอาใจใส่ในการเลือกใช้เต็นท์พับได้

  1. แรงลม คือตัวเอกในการทำให้ผ้าเต็นท์ปริขาด ตามตะเข็บการซ่อม
  2. น้ำฝนซึมตามร่องรอยปุปะ

สรุปความ ง่ายๆ ดังนี้  การตรวจ  เต็นท์พับได้ ให้ดูที่  น้ำหนักโครงร่าง  ประกับ  ผ้าประทุนเต็นท์  พร้อมทั้งการซ่อม สนใจ  www.jthtent.com

ข้อมูลเกี่ยวกับพระหยกจากเจ้าของร้าน st-jade

ตั้งแต่ผมเปิดร้านพระหยกแกะสลักมาก็มีพระหลากหลายปางที่ได้รับงานมาแกะเป็นพระหยก แต่ที่มากที่สุดน่าจะเป็นพระสิงห์ โดยส่วนใหญ่เรามักจะเรียกพระปางต่างๆ ตามที่พระพุธรูปถูกสร้างขึ้นมา ผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มักจะเรียกพระปางต่างๆ ตามยุคสมัยที่พบหรือจากพื้นที่ที่มีการค้นพบ เพราะจำง่ายดี พระพุธรูปสมัยเชียงแสนก็เช่นกัน พระเชียงแสนหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า พระสิงห์เป็นพระที่ผมคิดว่าถูกหยิบยึมแบบมาแกะสลักเป็นพระหยก น่าจะมากที่สุดก็ว่าได้ (เทียบในร้านพระหยกแกะสลักของผมนะครับ) น่าจะเกินกึ่งหนึ่งของงานพระหยกแกะสลักที่ผมได้ทำมา

แรกๆ พระพุธรูปจากสมัยเชียงแสน ถูกสร้างขึ้นที่เมืองเชียงแสน หรือ หิรัญนครไชยบุรีเชียงแสน ซึ่งก่อตั้งโดยพระยาแสนภู น่าจะปี พ.ศ. 1871 เชื่อกันว่าพระเชียงแสนครั้งแรกๆ น่าจะสร้างโดยช่างจากอินเดีย ต่อมาก็คงครูพักลักจำ หรืออาจมีการถ่ายทอดศิลปะมาเรื่อยๆ โดยช่างชาวล้านนา และล้านช้าง ก็เป็นได้ โดยพระเชียงแสนตามการสืบค้นน่าจะแบ่งออกเป็นสองรุ่นใหญ่ๆ เอาแบบที่กรมศิลปากรแบ่ง คือ รุ่นแรก กับรุ่นหลัง ซึ่งรุ่นแรกจะมีลักษณะตามแบบพระพุธรูปอินเดีย จุดเด่นที่นั่งขัดสมาธิเพชร อาจจะ รับอิทิธพลมาจากอินเดียโดยตรง หรืออาจจะผ่านทางพม่าก็เป็นได้ ว่ากันตามนักวิชาการก็แล้วกัน

ส่วนรุ่นหลังมักจะมีศิลปะจากทางสุโขทัยเข้ามาผสมด้วย คงเป็นเพราะอยู่ใกล้กัน เกิดการไปมาหาสู่จนหยิบยืมศิลปะหรือจะเรียกว่าการผสมผสานน่าจะดีกว่า จุดสังเกตุง่ายๆ คือมีรัสมีเป็นเปลว นั่งขัดสมธิชายจีวรยาวลงมาถึงพระนาภี มีไรพระศก ส่วนที่เรามักจะเรียกพระแบบ เชียงแสนว่า พระสิงห์ อาจจะด้วยเรียกตามพระพุธรูปเชียงแสนที่เมืองเชียงใหม่ ที่มีความงดงามจับตาจับใจ มีนามว่าพระสิงห์ก็เป็นได้ครับ

การเลือกซื้อ โต๊ะเขียนหนังสือเด็ก

 

การเลือกซื้อโต๊ะเขียนหนังสือเด็กสักตัว นอกจากจะต้องเลือกในเรื่องของรูปแบบ สไตล์ สีสัน และราคา แล้ว เรายังต้องพิจารณาในรายละเอียดอื่นประกอบกันด้วย เช่น พิจาณาเรื่องคุณภาพของ โต๊ะ ชนิดของวัสดุที่นำมาทำโต๊ะ  ซึ่งวัสดุที่ดีมีความทนทานต่อการใช้งาน รวมไปถึงมีรูปแบบที่เหมาะสม จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถใช้โต๊ะตัวนั้น ๆ ได้อย่างคงทนยาวนานมากยิ่งขึ้น ไม่ชำรุดจนต้องซ่อมแซมหรือยกทิ้งในเพียงระยะเวลาไม่นานนะคะ

การพิจารณาเลือกซื้อ โต๊ะเขียนหนังสือเด็กตัวหนึ่ง อันดับแรก คงต้องพิจารณาว่าโต๊ะเขียนหนังสือเด็กที่เราจะนำมาใช้นั้น จะใช้ทำงานประเภทใดก่อนค่ะ บางคนเลือกซื้อโต๊ะเขียนหนังสือเด็กเพื่อใช้ให้ลูกๆนั่งทำการบ้าน หรือเลือกมาทำงานด้านการผลิตสื่อวัสดุหนักเบาต่าง ๆ ซึ่งการสามารถระบุการใช้งานหนัก-เบาของโต๊ะได้ จะเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถเลือกวัสดุที่ใช้ในการผลิตโต๊ะได้เป็นลำดับต่อไป

ถัดจากการรู้ว่างานที่เราจะทำบนโต๊ะนั้น เป็นงานเช่นไร ก็มาถึงการคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการผลิตนะคะ โต๊ะส่วนใหญ่นั้นจะผลิตจากไม้ ลามิเนท หรือเหล็ก โต๊ะที่ผลิตจากไม้จะดูดี มั่นคง หรูหราที่สุด ทนทานที่สุด และทนทานที่สุดเช่นกัน แต่วัสดุจำพวกไม้ก็มักจะพบปัญหาการบวมของพื้นผิวเมื่อถูกน้ำ มีร่องรอยจากการขีดข่วน หรือเมื่อถูกความร้อนได้ง่าย และต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อให้คงสภาพน่าใช้งานอยู่เสมอ ทำให้โต๊ะส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ ผลิตจากวัสดุประเภทอื่นมากขึ้น